Krótkie streszczenie

Polska ogólnokrajowa gazeta przeznaczona dla plantatorów buraków cukrowych. 

Najważniejsza tematyka: agrotechnika, nawożenie, ochrona roślin, technika w uprawie buraków cukrowych oraz nowości z przemysłu i rolnictwa.

Język polski. 

Wydawana 4 razy w roku jako kwartalnik. Terminy wydania: Nr 1 – Zima, Nr 2 – Wiosna, Nr 3 – Lato, Nr 4 – Jesień.

Organ: Wydawana przy współpracy z Sekcją Surowcową Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Rok wydania: 23 Rok (ISSN 0947-8469)