Krótkie streszczenie

Polska ogólnokrajowa gazeta przeznaczona dla plantatorów buraków cukrowych. 

Najważniejsza tematyka: agrotechnika, nawożenie, ochrona roślin, technika w uprawie buraków cukrowych oraz nowości z przemysłu i rolnictwa.

Język polski. 

Wydawana 4 razy w roku jako kwartalnik. Terminy wydania: Nr 1/2019- Zima – 15 grudzien 2018, Nr 2/2019 Wiosna – 20 luty 2019, Nr 3/2018 Lato– 25 maj 2019, Nr 4/2018 Jesień – 10 wrzesień 2019.

Organ: Wydawana przy współpracy z Sekcją Surowcową Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Rok wydania: 21 Rok (ISSN 0947-8469)