Ocena programów herbicydowych zastosowanych na plantacjach w 2023 roku

dr inż. Wojciech Miziniak, Agnieszka Ulatowska – Instytut Ochrony Roślin-PIB, TSD Toruń
Ropczyce Artykuł czytaj jako.pdf

Monitoring chwościka buraka – system eDWIN –
jak to działa?

Maciej Zacharczuk, dr inż. Magdalena Jakubowska.  Artykuł czytaj jako.pdf

Oszczędność wody w burakach cukrowych

dr inż. Adam Zych Artykuł czytaj jako.pdf