Jak radzę sobie z chwastami, burakochwastami
i pośpiechami?

Rozmowa Krzysztofa Sadury (K.S.) Südzucker Polska S.A. z Konradem Pholem (K.P.) wieloletnim plantatorem Südzucker Polska S.A. z Rejonu Polska Cerekiew

Artykuł czytaj jako.pdf

Nawożenie buraka cukrowego azotem
w świetle zmian prawnych

dr hab. Witold Szczepaniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł czytaj jako.pdf

Jak skutecznie zwalczyć chwościka burakowego,
doświadczenia, preparaty, spostrzeżenia z poprzednich lat

Maciej Skwierz, Südzucker Polska S.A.

Artykuł czytaj jako.pdf