Burak Cukrowy 2021-01
Burak Cukrowy 2021-01

wersja elektroniczna
 

Analiza pod względem najważniejszych problemów w agrotechnice i ich wpływu na wyniki produkcyjne plantatorów w 2020 roku

Mateusz Krawczyk, Pfeifer & Langen Polska S.A.
Artykuł czytaj jako.pdf

 

Ochrona plantacji buraka cukrowego
po wycofaniu desmedifamu

dr inż. Wojciech Miziniak, Instytut Ochrony Roślin PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
Artykuł czytaj jako.pdf

 

Korzyści włączenia buraków cukrowych
do płodozmianu

Rozmowa Bogusława Lisa (B.L.) Südzucker Polska S.A.
z Panem Alfredem Kielochem (A.K.) plantatorem z Rejonu Świdnica
Artykuł czytaj jako.pdf