Prenumerata

Burak Cukrowy ukazuje się 4 razy w ciągu roku. Nr 1. – Zima w styczniu, Nr 2 – Wiosna w lutym, Nr 3 – Lato w maju, Nr 4 – Jesień we wrześniu. Cena rocznej prenumeraty na 2019 rok na terenie Polski wynosi 43,40 zl (w tym koszty przesylki) plus VAT. Rezygnacja z prenumeraty na następny rok powinna nastąpić najpózniej na 3 miesiące przed upływem roku kalendarzowego. Cena 1 egzemplarza 14,90 zl (w tym koszty przesyłki) w na terenie Polski.