Rejestr Produkty

Amandus Kahl GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5 – 9
21465 Reinbek (Germany)
Tel: +49 (0)40-727 71-0
Fax: +49 (0)40-727 71-100
Email: info@akahl.de
www.akahl.de

Dostawa towarów

Brykietowanie wysłodków, urządzenia

Dozowniki

Melas, instalacje przerobu

Urządzenia do melasowania wysłodków

Prasy do Corn-Gluten-Feed

Suszarnie

Suszarnie do Gluten