Historia Wydawnictwa Bartens Sp. z o. o.

Wydawnictwo Bartens Sp. z o. o. zostało założone w 1995 roku w Polsce jako firma-córka Verlag Dr. Albert Bartens KG w Berlinie. Swoją działalność rozpoczęło Wydawnictwo Bartens Sp. z o. o. wydawaniem gazety "Burak Cukrowy – Gazeta dla Plantatorów" przeznaczonej dla plantatorów buraka cukrowego. "Burak Cukrowy – Gazeta dla Plantatorów" wydawana jest 4 razy w ciągu roku przy współpracy z Sekcją Surowcową Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz polskimi producentami cukru: Südzucker Polska S.A., Nordzucker Polska S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i Pfeifer & Langen S.A.

W 1999 roku Wydawnictwo Bartens Sp. z o. o. opublikowało 1 wydanie książeczki kieszonkowej "Cukier, Skrobia, Biopaliwa".

"Cukier, Skrobia, Biopaliwa, Cukr, skrob, biopalivo" składa się z sześciu części:

1. Dane statystyczne,

2. Adresy cukrowni, organizacji, drożdżowni, zakładów produkcji skrobi ziemniaczanej a także producenci biopaliw (spirytusu przemysłowego, bioetanolu, bioestrów metylowych i biogazowni),

3. Katalog dostawców złożony z rejestru haseł i rejestru firm,

4. Wybrane tabele technologiczne,

5. Ustawa Cukrowa,

6. Kalendarz na dany rok,

                                       Polski, Czech i Słowacji.

Ukazuje się 1 raz w roku.

W 2006 roku ukazało się 1 wydanie, książeczki kieszonkowej w języku rosyjskim "Sahar i Krahmal".

Verlag Dr. Albert Bartens KG został założony w 1951 roku jako wydawnictwo dla przemysłu cukrowniczego, zajmujące się technologią i ekonomią przemysłu cukrowniczego. Verlag Dr. Albert Bartens KG publikuje następujące publikacje:

– miesięcznik "Zuckerindustrie – Sugar Industry", kolportowany na całym świecie,

– "ZSB Bezugsquellen – Buyers Guide" – wydawany 2 razy w ciągu roku

– książeczka kieszonkowa "Zuckerwirtschaft/Sugar Economy/Economie Sucriere – wydawana 1 raz w roku od 1954 roku.

Wydawanie fachowych książek do przemysłu cukrowniczego, w większości w języku angielskim, jak również utworzenie archiwum i zbiorów literatury w zakresie przemysłu cukrowniczego rozszerza obszar działania Verlag Dr. Albert Bartens KG.

Wydawnictwo Bartens Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 11 69-100 Słubice Polska