Rejestr Produkty

Spezial-Chemikalien
Liliecronstrasse 64
40472 Düsseldorf (Germany)
Tel.: +49 211-9653-0
Fax: +49 211-65 32 02
www.kebo.de
Serwis w Polsce:
Tel. kom.: 0603 076 220
601 495 398

Dostawa towarów

Chemikalia do produkcji
Środek przeciwinkrustacyjny KEBO DS
do wyparki
Środki przeciwpienne KEBOSPUM

Czyszczenie chemiczne, środki
Produkty specjalne: inhibitory
LITHSOLVENT, aktywatory i dysper-
gatory KEBOSOL, KEBOPLEX SC
Świadczone usługi: analizy
chemiczne i pełne doradztwo
techniczne w zakresie czyszczenia
chemicznego wyparek, podgrzewaczy,
wymienników ciepła, filtrów itp.

Inhibitory
LITHSOLVENT do kwasów

Kotły parowe

Przygotowanie wody zasilającej
Środki do korygowania wody
kotłowej KEBO X, KEBO X MOD

Krystalizacja, środki pomocnicze
KEBOSOL-CA, KEBO SLURRY

Przeciwpienne środki
KEBOSPUM

Środki antykorozyjne
KEBOCOR środek antykorozyjny/
pasywator do długotrwałej konserwacji

Uzdatnianie wody

Wyparki
KEBO-DS