Rejestr Produkty

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

Am Alten Bahnhof 5
D-38122 Braunschweig
P: 3225
D-38022 Braunschweig
Tel: +49 531-8040
Fax: +49 531-804 216
www.bma-worldwide.com
sales@bma-de.com

Dostawa towarów

Cukrownie, projektowanie i budowa

Ekstraktory do buraków
Kontrola i badanie
Mechaniczne naprawy ciężkiego sprzętu
Naprawy na miejscu ciężkiego sprzętu

Zaparzacze krajanki

Ekstraktory do trzciny cukrowej

Napędy do wirówek

Oczyszczalnie ścieków

Pomiary i automatyka, systemy
Automatyzacja / Automatizace
Automatyzacja procesu
Automatyzacja zakładu
System sterujący procesami

do instalacji scukrzania skrobi

do stacji ekstrakcji

do warników

do wirówek

Pomiary, czujniki i przyrządy

Gęstościomierze, online

Pompy i sprężarki
Pompy masecuitalne

Wyporowe pompy rotacyjne

Projektowanie i doradztwo
Technologia / Technologie
Zarządzanie cyklem życia zakładu
Projekt wstępny / Předběžný projekt
Projekt szczegółowy / Podrobný design
Planowanie sprzętu / Plánování zařízí

Rafinerie, projektowanie i budowa
Suszarki rotacyjne
Chlodnice fluidalne

Sterujące urządzenia elektroniczne

Suszarnie

Suszarnie dla DDGS

Suszarnie do cukru

Suszarnie do wysłodków

Urządzenia chłodzące

Chłodziarki cukru

Urządzenia elektryczne

Rozdzielnie

Urządzenia krystalizacyjne do cukru

Instalacje cukrzycy zarodowej

Krystalizatory chłodzone

Warniki ciągłego działania

Warniki okresowego działania

Wirówki do cukru

Mieszadło rozdzielcze

Wirówki ciągłego działania

Wirówki okresowego działania

Wirówki do fruktozy

Wirówki do glukozy

Wirówki, części zamienne

Wyparki

Wyparki płytowe

Wyparki z opadającą warstewką cieczy

Zbiorniki