Rejestr Produkty

Solenis Poland Sp. z o. o.

ul. Szturmowa 2
02-678 Warszawa
Tel.: +48 601 356 704
pabak@solenis.com

Dostawa towarów

Chemikalia do produkcji
Środki biobójcze
Produkty dla biorafinerii

Dekantatory

Flokulanty
Preastol

Inhibitory
– kamienia
– korozji

Przeciwpienne środki
Antispumin

Uzdatnianie wody