Seznam hesel

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o. o.

Al. Slowianska 10 c
01-695 Warszawa
Tel.: 22-829 73 49
Tel. kom.: 601 256 428
pcmoder@pcmoder.com.pl
www.pcmoder.com.pl

Krystalizátor na cukr

Krystalizátory chladicí

Krystalizátory kontinuální odpařovací

Zařízení na očkování varu

Měřicí, regulační a řídicí systém
– do stacji oczyszczania soku

pro odparky

pro odpařovací krystalizátory

Odparky

Odparky s klesajícím filmem

Projektování a poradenství

Zahřívač

Opětovné využití tepla, zařízení

Zahřívač