Rejestr Produkty

Vogelbusch Biocommodities GmbH

Blechturmgasse 11
051 Wien (Austria)
Tel.: (+43 1) 54 661
vienna@vogelbusch.com
www.vogelbusch-biocommodities.com

Dostawa towarów

Cukier płynny, instalacje

Drożdżownie, projektowanie i budowa

Etanol, wytwórnie

Instalacje destylacyjne

Instalacje fermentacji ciągłej

Instalacje fermentacji okresowej

Instalacje odwadniające

Urządzenia do oddzielania drożdży

Urządzenia do utylizacji wywaru

Fermentory

Fruktoza, wytwórnie

Instalacje odwadniające na sitach molekularnych

Instalacje rektyfikacyjne

Kwas cytrynowy, wytwórnie

Kwas glukonowy, wytwórnie

Kwas octowy – urządzenia do fermentacji

Scukrzanie skrobi, instalacje

Urządzenia do enzymatycznego scukrzania skrobi

Urz’dzenia do rafinacji syropu glukozowego

Urządzenie do oddzielania fruktozy/glukozy

Wyparki