Seznam hesel

IPRO Industrieprojekt GmbH

Celler Str. 67
D-38114 Braunschweig
Tel.: +49 531) 590030
Fax: (+49 531) 5900345
info@ipro-bs.de

Cukr, skladování

Sila na cukr

Cukrovar třtinový, Projektové a konstrukční

Droždárny, projektování, výstavba

Konzultování výstavby

Krystalizátor na cukr

Zařízení na očkování varu

Lihovary, zařízení

Měřicí, regulační a řídicí systém

pro odparky

pro odpařovací krystalizátory

pro zařízení extrakce

Zařízení epurace, kontrola

Ochrana před hlukem

Odpadní vody, zařízení na úpravu

Aerobní čistění odpadních vod, zařízení

Projektování a poradenství

Příprava čistého vzduchu

Rafinerie, projektování, výstavba

Škrobárny, projektování, stavba

Suché řízky, skladování

Silo na pelety

Systémy CAD-CAP-CIM

Tekuté cukry, zařízení

Tovární budova

Zahřívač

Opětovné využití tepla, zařízení

Řepné cukrovary, projektování, výstavba