Seznam hesel

IPRO Industrieprojekt GmbH

Celler Str. 67
D-38114 Braunschweig
Tel.: +49 531) 590030
Fax: (+49 531) 5900345
info@ipro-bs.de

Cukr, skladování

Sila na cukr

Cukrovar třtinový, Projektové a konstrukční

Droždárny, projektování, výstavba

Lihovary, zařízení

Měřicí, regulační a řídicí systém

pro odparky

pro odpařovací krystalizátory

Zařízení epurace, kontrola

Odpadní vody, zařízení na úpravu

Projektování a poradenství

Rafinerie, projektování, výstavba

Škrobárny, projektování, stavba

Tekuté cukry, zařízení

Řepné cukrovary, projektování, výstavba