Adresář firem

Vogelbusch Biocommodities GmbH

Blechturmgasse 11
051 Wien (Austria)
Tel.: (+43 1) 54 661
vienna@vogelbusch.com
www.vogelbusch-biocommodities.com

Droždárny, projektování, výstavba

Fermentor

Fruktóza, zařízení na výrobu

Instalace odvodňovacích molekulárních sít

Kyselina citronová, zařízení na výrobu

Kyselina glukonová, zařízení na výrobu

Kyselina octová fermentační zařízení na výrobu

Lihovary, zařízení

Destilace, zařízení

Fermentační zařízení, diskontinuální

Fermentační zařízení, kontinuální

Odvodňovací zařízení

Separace kvasinek, zařízení

Zhodnocení výpalků, zařízení

Odparky

Rektifikační zařízení

Separace fruktozy/glukozy, zařízení

Tekuté cukry, zařízení

Zařízení na rafinaci glukosového sirobu

Zcukřování škrobu, zařízení

Zcukření škrobu enzymatické, zařizení