Adresář firem

Putsch® GmbH & Co. KG
Frankfurter Strasse 5-21,
D- 58095 Hagen (Niemcy)
Tel.: +49 2331 399-0,
Fax: +49 2331 399-3600
www.putsch.com,
info@putsch.com
Fontaine & Co. GmbH i Stord International AS
są członkami firmy grupy Putsch® ze swoimi
wpisami do Katalogu Dostawców

Dekantér, usazovák

Dopravní zařízení

Dopravníky pásové

Dopravníky šnekové

Výtah kapsový, elevátor

Dopravní zařízení, díly

Korečky výtahů (elevátorů)

Čištění řepní št´ávy, zařízení

Elektrické řidicí zařízení

Filtr

Filtr deskový

Filtr sítový

Filtr svíčkový

Filtr vložkový

Filtr zahušt´ovací

Filtry rámové

Kalolisy komorové

Kalolisy membránové

Filtrační tkaniny

Filtrační plachetky

Filtrační pytlíky

Filtry, náhradní díly

Filtrační desky

Filtrační hadice

Filtrační rámy

Filtrační svíčky

Flotační zařízení

Fosfatační zařízení

Laboratorní přístroje

Aparát na stanovení FK

NIR analyzátory

Pračka vzorků řepy

Lapač chrástu

Lapač kamene

Pračka kamení

Lisy na kukuřičný glutén

Lisy odvodňovací

Měřicí, regulační a řídicí systém

Dopravní zařízemí na řepu, kontrola

Zařízení epurace, kontrola

Mobilní systémy čištění řepy

Odběr vzorků řepy, zařízení

Pračky řepné

Pračka trysková 

Separátor vody

Projektování a poradenství

Přejímka řepy, zařízení

Rafinerie, projektování, výstavba

Síta, materiály

Plechy perforované

Síta štěrbinová

Tkaniny sítová 

Složení, skladování a nakládka řepy

Mokrá skládka, zařizení

Separátory zeminy

Sklopné a vršicí zařízení

Složiště cukrovky

Splachovací

Suchá ukládka, zařízení

Zařizení na odebrání a znovunaložení řepy

Zařízení na plavení řepy

Soubor zařízení pro sypké materiály

Rotační ventily

Vykládka brambor

Splachovače hydraulické

Zařízení na výrobu bioplynu

Zpracování zeminy separované z řepy

Odvodnění zeminy z řepy

Řepa, zařízení na čištění

Řepné cukrovary, projektování, výstavba

Řepné kořínky, zpracování

Řepné kořínky, drtič

Řepné kořínky, pračka

Řepné kořínky, separátor

Řepný chrást, úprava

Řepný chrást, drcení

Řepný chrást, praní

Řezačky

Nože řezačkové

Nožové vložky

Nožové vložky, automatická výměna

Ostření nožů, zařízení