Adresář firem

Polimex-Cekop-Moder Sp. z o. o.

Al. Slowianska 10 c
01-695 Warszawa
Tel./Fax: 22-829 73 49
Tel. kom.: 601 256 428
pcmoder@pcmoder.com.pl
www.pcmoder.com.pl

Cukr

Dekantér, usazovák

Flokulační činidlo

Čerpadla a kompresory

Čerpadla dávkovací

Čerpadla membránová

Extraktory, zařízení

Spařování řízků, zařízení

Filtr

Filtr deskový

Filtr zahušt´ovací

Kondenzátor brýd

Krystalizátor na cukr

Krystalizátory chladicí

Krystalizátory kontinuální odpařovací

Zařízení na očkování varu

Mísidla

Michadla

Měřicí, regulační a řídicí systém
– do stacji oczyszczania soku

pro odparky

pro odpařovací krystalizátory

pro sušárny

pro zařízení extrakce

Zařízení epurace, kontrola

Zpracování procesních dat

Mlýny na cukr

Nádrže

Nádrže s míchadly

Zásobníky

Odparky

Odparky s klesajícím filmem

Projektování a poradenství

Rafinerie, projektování, výstavba

Sušárny

Sušárny cukru

Vápenné mléko, příprava

Rozdružovadlo

Zahřívač

Opětovné využití tepla, zařízení

Zahřívač